?

Log in

   Journal    Friends    Archive    Profile    Memories
  INDEX - A | INDEX - B | INDEX - C | INDEX - D | INDEX - E | INDEX - G | INDEX - H | INDEX - I | INDEX - J | INDEX - K |

annamacharya

Jun. 21st, 2011 04:18 pm annamacharya keerthanalu - Index [A]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' A'
అ 
' ఆ 
PlayAll - A
achyuta mimmu
dalache
అచ్యుత మిమ్ము(దలచేDwaram Lakshmimadhyamavatidownload
achyutu SaraNamEఅచ్యుతు శరణమే BKPkalyaniBKPdownload
ADarammA
pADaramma
ఆడరమ్మా పాడారమ్మాs janaki / nc sridevi (?)amrutavarshiniBKPdownload
ADarO pADarOఆడరో పాడరో BKPrAmakriyaBKPdownload
ade laMkasAdiMcheఅదె లంకసాధించె BKPkiravaniBKPdownload     listen
AdidEva paramAtmAఆదిదేవ పరమాత్మా
HyderabadBrothers
E.Gayatri-Veena
by USA KIDS (V)
sindhu bhairavi
sindhu bhairavi
sindhu bhairavi
AdidEvuDai 
aMdaripAliTi
ఆదిదేవుడై అందరిపాలిటిNC Sridevikharaharapriyadownload
adigAka nijamataMbadiఅదిగాక నిజమతంNithyaShreedurga
adigO koluvai
vunnADu
అదిగో కొలువై వున్నాparupalli ranganath(?)play download
AdimapUrushu
Dachyutu
ఆదిమపూరుషు డచ్యుతుPriyaSistersdownload
Adipurusha
akhiliMtaraMga
 ఆదిపురుషా అఖిలాంతరంగా
MS subbalakshmi
shobharaju
DL1   DL2
abburaMpu sisuvuఅబ్బురంపు శిశువుNageswaraNayududownload
ade chUdarayyaఅదె చూడరయ్య పెద్దBKPbhauLiBKPdownload
AdimUrtiyItaDuఆదిమూర్తి యీతడు
Balakrishnaprasad
Dwaram Lakshmi
bkp-samkarabharanam
dwaram-sarasamgi
bkp-samkarabha
ranam
DL1 , DL2
 ade srIveMkaTa
pati alamelu
 అదె శ్రీవేంకటపతి అలమేలు suseela(?) play   download
AdimUlamEmAkuఆదిమూలమే మాకుBKPAnandabhairaviBKPdownload
adinEneraganAఅదినే నెఱగనా అంతMagalampalli 
Balamuralikrishna
Mangalampallidownload
adivO kanugonu అదివో కనుగొను మదిNedunuriKrishnamurtymukhariNedunuri
Krishnamurty
download
AdivishNu vItaDE ఆదివిష్ణు వీతడే PriyaSisAnandabhairavi download
AhA namO namOఆహా నమో నమోVaniJayarambrindAvani
ahOsuratavihArOఅహో సురతవిహారోయంTP ChakrapaniragamTP Chakrapanidownload
alukalu cellavuఅలుకలు చెల్లవుBalakrishnaprasadmOhana BKP
amaregade nEDu anniఅమరెగదె నేడు అన్నిBalakrishnaprasad devagandhari BKP
aMdarikAdhAra
maina
అందరి కాధారమైనPriyaSistersdownload
aMganaku nIvEఅంగనకు నీవేP Suseelakanadadownload
Ammamma Emammaఅమ్మమ్మ ఏమమ్మBKP bhairavi BKP 
aMdariki
sulabhuDai
అందరికి సులభుడై janakiramanadownload
aMganalIrE hAratulu అంగనలీరే హారతులుSR
AnadiJagamuluఅనాది జగములుChakrapani
anarAdu vinarAdu అనరాదు వినరాదుSriRangam
Goplaratnam
Arabhi
ade chUDarEఅదె చూడరే MBKmOhana
adivO alladivOఅదివో అల్లదివో SRmadhyamAvathi  Telugu
Bhakthi
adivO chUDarO
aMdaru mokkarO
అదివో చూడరో అందరుShobharajudownload
AdutA pADutA
aTTe muddu
ఆడుతా పాడుతా అట్టె Shobharajudownload
ahobalESwaruDu
arikuladamanuDu
అహోబలేశ్వరుడు అరికులదమనుడుBKPbilahariBalakrishna
prasad
download
AkaTi vELalaఆకటి వేళల
PriyaSisters
SP.Bala
Subrahmanyam
Balakrishnaprasad
MalladiBrothers
VoletiVenkateswarlu
BKP - subhALi (?)
malladi- rEvati
voleti - chakravakam
 nedunuri-subhali , voleti-chakravakam Telugu
Bhakthi
alamElumaMgA
hari
అలమేలుమంగా హరి 
MS Subbalakshmi
S Janaki
DL1 DL2
alamElumaMga nI abhinavaఅలమేలుమంగ నీ అభినవSGRkalyANi 
alamElumaMganu
nEnaitE
అలమేలుమంగను నేనైతేP Suseeladownload
alara chaMchalamainaఅలర చంచలమైన
 Balakrishnaprasad
SNGx
Ragamalika

ragamalika - Nedunuri
alarulu kuriyagaఅలరులు కురియగ
BKP
SP.Sailaja
 sankarabharanam Rallapalli
Ananthakrishna
Sarma
 Telugu
Bhakthi
alavaTapatraSAyiఅలవటపత్రశాయివైన unknownsankarabharanamMS.Balasubramayna
sarma
Alinchu paalinchuఆలించు పాలించుBKP
amdariki
nekkudaina
అందరికి నెక్కుడైనBKPkannada BKPdownload
aMtaraMgamella
SrIhariki
అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి unknownhuseniNedunuridownload
aMtaryAmi alasitiఅంతర్యామి అలసితిnukala china satyanarayana kuntalavarali pinakapanidownload
aMtayu nIvEఅంతయు నీవేBKP hindOLaBKP 
aniSamu talacharOఅనిశము తలచరోSPB
aMtayu nIvEఅంతయు నీవేBKP hindOLa BKP
anaMtamadhbutaఅనంత మధ్భుతTP ChakrapaniTP chakrapanidownload
ani Anatichcheఅని ఆనతిచ్చె BKPsudhdhasAveriBKPdownload
AnikADavaTaఆణికాడవట BKPdurgaNedunuridownload
anni maMtramuluఅన్ని మంత్రములు
BKP
D.KanakaDurga
 AmrutavarshiniBKP 
anni siMgArAluఅన్ని సింగారాలుTP ChakrapanireguptiTP Chakrapanidownload
anniTA jANadu alamEluఅన్నిటా జాణడు అలమేలు _ & Ahsabhosledownload
anni vibhavamulaఅన్నివిభవములBKPritigaulapasupatidownload
anniTA jANavuఅన్నిటా జాణవు నీకు BKPbilahariBKPdownload
anniTikide 
paramaushadamu
అన్నిటికి నిదెunknowndownload
appudeTTuMdenOఅప్పుడెట్టుండెనో saralarao(?)meaning by hyma download
anuchu dEvaఅనుచు దేవ గంధunknowndownload
anniTA bhagya అన్నిటా భాగ్యవంతుడBalakrishnaprasadharikambhojiBalakrishna
prasad
download
A rUpamunakE harinEnuఆ రూపమునకే హరిBalakrishnaprasadSudhdhasaveri Balakrishna
prasad
download
anniTA neruparihanumaఅన్నిటా నేరుపరి హనుమంతుడుunknowndownload
aNurENu paripUrNaఅణురేణు పరిపూర్ణమైనPriyaSistersdownload
aparAdhini nEnainAnuఅపరాధిని నేనైనానుBKPmegharanjaniBKPdownload
appanivaraprasAdiఅప్పని వరప్రసాదిBKPtilangMS Balasubramanya
sarma
download
apuDEmane Emanumanenuఅపుడేమనె ఏమనుమనెనుBKP&Son abhOgi BKP
AragiMchi kUrchunnAఆరగించి కూర్చున్నాBKP ArabhiBKP 
arasinannugAchinaఅరసినన్ను గాచిBKPdESBKPdownload
arayasravana
bahulashTami
అరయశ్రావణ బహుళాష్టమిBKPAmrutavarshiniBalakrishna
prasad
download
arudarudIgatiఅరుదరుదీగతి అహోG.Anilkumarpurvikalyani Balakrishna
prasad
download
arudI kapIdruniఅరుదీ కపీంద్రునిBKPkalyaniBKP
ASAbadhdhuDanai ఆశాబద్ధుడనై యలసిshobharaju(?)download
AtaDE 
brahmanyadaivam
u
ఆతడే బ్రహ్మణ్యదైవBKPmadhyamavatiBKPdownload
ataDE parabrahmaM          అతడే పరబ్రహ్మంvoleti or pasupati (?)download
ataDE rakshakuDaMdarikiఅతడే 
రక్షకుడందరి
BKPsundararanjaniBKPdownload
AtaDevvADu 
chUparE
ఆతడెవ్వాడు చూపరే BKPdhanyasiBKPdownload
atani gudinappudeఅతని గూడినప్పుడే అన్నియుTP ChakrapaniTP Chakrapanidownload
atani pADedamu
adi vratamu
అతని పాడెదను అది వ్రతముNC SridevisaraswatiBalakrishna
prasad
download
aTuvaMTivADuvO
haridAsuDu
అటువంటివాడువో హరిదాసుడుunknowndownload
aunayya jANaDuvuఔనయ్య జాణడువు
SrividyaHari
Balakrishnaprasad
 tilang BKP
avadhariMchaga
davayya anni
అవధరించగదవయ్య అన్నిBKPmadhuvaMtiBKPdownload
avadhAru
chittagiMchu
అవధారు చిత్తగించుBKPsankarabharanamBKPdownload
avadhArudEva
harikularAma
అవధారు దేవ హరికులunknowndownload
avadhAru raghupatiఅవధారు రఘుపతిMalladi.BroskhamAs Nedunuri
ayamEvaఅయమేవ అయమేవBKPvasaMtaBKPdownload
ayyOpOya
prAyamu
అయ్యోపోయ ప్రాయము shobharajudownload

3 comments - Leave a comment

Jun. 20th, 2011 04:34 pm annamacharya keerthanalu - Index [B]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' B'
' బ 
భ '
PlayAll - B
baDalenu pAnupuబడలెను పానుపుvAnijayaramanandabhairavidownload
baMDi virichiబండి విరిచిBKP dhanyasi BKP
bhaktikoladivADEభక్తి కొలది వాడే 
Mangalampalli Balamuralikrishna
NC Sridevi
DL1 DL2
bhaLibhaLi rAmaభళి భళి రామ unknowndownload
bhAramainavEpamAnu భారమైన వేపమానుgroupdownload
bhAvamulOna bAhyamunaMdunaభావములోన బాహ్యమునందునMSsudha dhanyAsi Nedunuri
bhAvayAmi gOpAlabAlaMభావయామి గోపాలబాలం
MS Subbalakshmi
VedavathiPrabhakar
SP.Sailaja
yamunA kalyAni
yamunA kalyAni
 Kadayanallur Venkatraman DL1 DL2 DL3
brahma kaDiginaబ్రహ్మ కడిగినSRmukhAri
bhaktasulabhuDunuభక్తసులభుడును BKPmalayamarutamBKP
bhAvameriginaభావమెరిగిన నల్ల(బల్లిB.Vasantha (?)
bhAviMchi chUDarE భావించిచూడరేBKPsAvEriBKPdownload
bhAviMchi telusukoMTEభావించి తెలుసుకొంటే
Dwaram Lakshmi
unknown
kalyani
download
bhOgIMdrulanu mIruభోగీంద్రులును మీరుBKPAnandabhairaviBKPdownload
birudu baMTitaDuబిరుదు బంటితడు Dwaram LakshmiabhOgidownload
brahmapUjiMchEబ్రహ్మపూజించే రఘుపతి 
TP Chakrapani
Dwaram Lakshmi
 TP 
Chakrapani
DL1  DL2

Leave a comment

Jun. 19th, 2011 04:37 pm annamacharya keerthanalu - Index [C]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' C'
' చ 
 ఛ '
' C'
chakramA harichakramA చక్రమా హరిచక్రమాBKPnATaBKPdownload
chAladA brahmamidiచాలదా బ్రహ్మమిది BKP gambhIranATa  SR Janaki
rAman
chAladA harinAmaచాలదా హరినామSRhamsadhwani
chAlanovvi sEyunaTTiచాల నొవ్వి సేయునట్టి Janaki Ramanadownload
chAladA mAjanmamu nIచాలదా మాజన్మము PriyaSis
challanai kayagadO చల్లనై కాయగదో చందమామunknowndownload
chAlu chAlu nI jAjaraచాలు చాలు నీ జాజర
BKP
shobharaju(?)
P Suseela
mukhAri - BKPBKPDL1  DL2  DL3
chaMdamAma rAvOచందమామ రావోBKP&SJ?
chakkani tallikiచక్కని తల్లికిBKP
chaluvalu vEMDluచలువలు వేండ్లు SrirangamGopalaratnamdownload
chATedanidiyEచాటెదనిదియేBKP
chavinOri kEDadettuచవినోరి కేడ దెత్తు సంపunknown
chelinIvu modalanEచెలి నీవు మొదలనేP Suseeladownlaod
chepparAdI yiMti siruluచెప్పరాదీ యింతి సిరులుBKPkApiBKPdownload
chepparAni mahimalaచెప్పరాని మహిమలBKPsatyapriyaBKPdownload
chEri kolvarO ItaDuచేరి కొల్వరో ఈతడుBKPBKPdownload
chEri yaSOdakuచేరి యశోదకు
BKP
MS
mOhana
mOhana
ChI ChI naruladETiఛీ ఛీ నరులదేటిPurnaChandra
chinni Sisuvuచిన్ని శిశువు చిన్నిBKPmisravakulabharanamBKPdownload
chittagiMchu mAmATaluచిత్తగించు మా మాటలుunknowndownload
chittagiMchumideచిత్తగించుమిదె చెలియNC SrideviabhOgiBKPdownload
chittajaguruDa nIku చిత్తజ గురుడ నీకు BKPmadhyamavatiBKPdownload
chUDachUDamAnikyAluచూడ జూడ మాణిక్యాలు
BKP
unknown
mohana-bkpBKPDL1 DL2
chUDaramma chelulAla చూడరమ్మా చెలులాల P Suseelanageswara
nayudu(?)
download
chUDaramma satulaalaచూడరమ్మ సతులాలBKP
chUDarevvaru dInisOdyaMbu చూడరెవ్వరు దీనిసోద్యంబుNityasriMahadevan
chUDavamma kRshNuDuచూడవమ్మ కృష్ణుడుNC Sridevidownload
chUDavamma yaSOdammaచూడవమ్మ యశోదమ్మS.JanakimiSramALavigauLa BKPdownload
chUDudiMdariki sulabhuDuచూడుడిందరికి సులభుడుBKPbhairaviBKPdownload

Leave a comment

Jun. 18th, 2011 04:43 pm annamacharya keerthanalu - Index [D]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' D'
' డ '
' D'
dAchukO nI paadaalakuదాచుకో నీ పాదాలకుBKP Arabhi BKP Telugu
Bhakrthi
daivamA nIchEtidEదైవమా నీ చేతిదే VedavatiPrabhakardownload
daivaMbavu kartavuదైవంబవు కర్తవుBKPbhavapriyaBKPdownlaod
dEhinityuDu dEhamu దేహినిత్యుడు దేహముBKPtODiBKPdownload
dEva dEvaM bhajEదేవ దేవం భజే
MS
BKP
hindOLa
 Pinakapani
dEvadEVOttama nAkudikku దేవదేవోత్తమ నాకుదిక్కుDwaram LakshmivAsantidownload
 dEvadEvOttama tE  దేవదేవోత్తమ తే
Pasupati
voleti (?)
yadukulakambhoji-sandhyavandanam srinivasarao :: sandhyavandanm srinivasarao - yadukula kambhojiDL1 
dEvaduMdubhulatODa దేవదుందుభులతోడ BKPkharaharapriyaBKPdownload
dEva yI tagavuదేవ యీ తగవుPriyaSisters
dEvA namO dEvAదేవా నమో దేవాBKP hamsadwani BKP
dEvA vAsudEvaదేవ వాసుదేవTP ChakrapanikarNaranjaniTP Chakrapanidownload
dEvuniki dEvikiniదేవునికి దేవికినిBKP hiMdOla BKP
dibbalu veTTucu దిబ్బలు వెట్టుచు SingerX kharaharapriya Mangalampalli
dikkunIvE jIvulakuదిక్కునీవే జీవులకుBKPdownload
dinamu dwAdaSi nEDuదినము ద్వాదశి నేడుBKP Sri Pasupati
dInarakshakuDakhila
vinutuDu 
దీనరక్షకుడఖిల
వినుతుడు 
unknown
dInuDanu nEnuదీనుడను నేను
MS Subbalakshmi
NC Sridevi
 Nilambari - nedunuri Nedunuri-
nilambari
DOlAyAMchalaDOlAyAMడోలాయాంచలడోలాయాంMSkhamAs k.venkataraman
dRshTitAku mAayyakuదృష్టితాకు మాఅయ్యకు Unknown

Leave a comment

Jun. 17th, 2011 04:47 pm annamacharya keerthanalu - Index [E]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' E'' ఎ ఏ '' E'    
xxxx
EDavalapEDamachchikaఏడవలపేడమచ్చికBKP revati BKP  download
EdAya nEmi hari ఏదాయ నేమి హరి BKPmisraharikambhojiBKP download
Edi chUchina tamaku ఏది చూచిన తమకుNedunuri KrishnamurtysivaranjaniNedunuri download
Edi nijaMbani eTuvale ఏది నిజంబని ఎటువలె Malladi brothersSaveri Sripadapinakapani  
Edi tuda dInikEdiఏది తుద దీనికేదBKP gOrak kalyAN BKP  download
eduTa nevvaru lEruఎదుట నెవ్వరు లేరు BKPhindolanageswara
nayudu
 download
eduTanunnADu vIDEఎదుటనున్నాడు వీడే
BKP
Nedunuri Krishnamurty
 bhujaMgiNi Nedunuri  DL1  DL2
ekkaDi mAnuShaఎక్కడి మానుష జన్మం BKP bouLi Mangalampalli  download
ekkuvakulajuDaina ఎక్కువకులజుడైన 
shobharaju
unknown
   DL1  DL2
E kulajuDainanEmi ఏ కులజుడైననేమి
BKP
Yesdasu
bhupalam-bkpBKPDL1  DL2 
ElarADammA yiMtirOఏలరాడమ్మా యింతిరో Srirangam Gopalaratnam   download
ElE yElE maradalAఏలే యేలే మరదలా BKP sudhdhasaveri BKP  download
Emani pogaDavachchuఏమని పొగడవచ్చు BKPhindolaBKP download
Emani pogaDudu iTTi ఏమని పొగడుదు ఇట్టి Srirangam Gopalaratnam   download
Emani pogaDudumeఏమని పొగడుదుమె
MBK
SJ 
BKP
 abhEriBKP-abhEri  Telugu
Bhakthi
 
Emani varNiMchunokOఏమని వర్ణించునొకో BKPArabhiBKP download
EmaMTi vEmaMTi  ఏమంటి వేమంటి BKPkharaharapriyaBKP download
eMDagAni nIDagAni ఎండగాని నీడగాని BKP    
Emi galadimduఏమి గలదిందు Shobharaju    
EmI eruganu nEnu ikaఏమీ ఎఱుగను నేను unknown   download
eMchi sEyu panulikaఎంచి సేయు పనులికNC Sridevi   download
Emi sEyudunammaఏమి సేయుదునమ్మBKP BKP download
eMta cadivina nEmi  ఎంత చదివిన నేమి unknown    
eMtagAlamokadA ఎంతగాలమొకదాBKPSriragamRallapalli
Anantakrishna
Sarma
  
eMta manniMchitO yIఎంత మన్నించితో BKPsumanESaranjaniBKP download
eMta mOhamO kAniఎంత మోహమో కానిBKPvaramu / hindolaBKP download
eMta nEruchukonnadiఎంత నేరుచుకొన్నది BKPsankarabharanamBKP download
 emTa vaDEya ఎంత వడేయ BKP bhairavi BKP  download
eMtanErupari yIlEmaఎంతనేరుపరి యీలేమBKPkalyaniBKP download
 eMtaTivAralu nevvarunu ఎంతటివారలు నెవ్వరును NC Sridevi   download
eMta vibhavamuఎంత విభవము BKP    
eMta vaDEyaఎంత వడేయ BKPbhairaviBKP download
EmukO chiguruఏముకో చిగురుSR   Telugu
Bhakthi
 
eMtamAtramuna evvaruఎంతమాత్రమున ఎవ్వరుBKPrAgamAlika(brindAvani,
mAyAmALavagowLa)
 K.Venkataraman  
ennaDokO suj~nAnamuఎన్నడొకో సుజ్ఞానము unknown  Meaning: KasturiSunil 
E purANamulaఏ పురాణములYesdas    
ettarE AratulIpeఎత్తరే ఆరతులీపె P Suseela   download
 eTTu gUDe beMDli ఎట్టు గూడె బెండ్లి BKPharikambhojiBKP download
eTuvaMTi mOhamOఎటువంటి మోహమోBKP sAma sangitarao  
EvaM Srutimataఏవం శ్రుతిమత BKPtilangBKP download
evvarevvarivADO ఎవ్వరెవ్వరివాడో 
Mangalampalli Balamuralikrishna
unknown
nATa-BKP 
Mangalampalli - ?
Mangalampalli, BKP DL1  DL2
evvari BAgyaMbeTTunnadOఎవ్వరి భాగ్యంబెట్టున్నNedunuri
Krishnamurthy
 bhairavi Nedunuri Krishnamurty  download
evvAru lErU hitavuఎవ్వారు లేరూ హితవు
Mangalampalli Balamuralikrishna
Nukala china Satyanarayana
varALiMangalampalli(?)Meaning by :Nukala china satyarayanaDL1  DL2

Leave a comment

Jun. 15th, 2011 04:51 pm annamacharya keerthanalu - Index [G]Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' G'' గ ఘ '' G'
 gaDDapAra miMgitE  గడ్డపార మింగితే shobharajudownload
gAlinE pOyaగాలినే పోయ గలకాలముP'Sis
garuDAdriగరుడాద్రి వేదాద్రి BKPrItigauLaBKPdownload
garuDa dhwajambekkeగరుడ ధ్వజంబెక్కె Dwaram Lakshmikalyanidownload
garuDa gamana garuDa గరుడ గమన గరుడPriya Sistersdownload
gatulanni khilamainaగతులన్ని ఖిలమైనBKPmohanaBKP
 GOra vidAraNa ఘోర విదారణ BKPragamalikadownload
golletala niMtasEsIగొల్లెతల నింతసేసీTP Chakrapanimukhari TP Chakra
pani
download
gOViMdAdi nAmOchChAraNaగోవిందాది నామోచ్ఛారణ BKPmukhariBKPdownload
gOviMda gOviMdayani గోవింద గోవిందయని Priya SistersBrundavaniVedavyasa
ananda
bhattar
download
gOviMdA mElkonavayyAగోవిందా మేల్కొనవయ్యాunknownsAmaPS.Ranganathdownload
gOviMda naMda naMdanaగోవింద నంద నందన unknownmisramohanaMs.Balasubra
hmanyasarma
download
goviMdASrita gOkulabRMdaగొవిందాశ్రిత గోకులబృంద SR bahudari-bkp
Gummani yeDi ఘుమ్మని యెడిBKPpUrvikalyaNiNedunuri
krishnamurty
guruterigina doMgaగురుతెరిగిన దొంగ BKPmOhanamallikTelugu
Bhakthi

Leave a comment

Jun. 14th, 2011 04:57 pm annamacharya keerthanalu - Index [H]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' H'
' హ


' H'
haridAsuDaguTE yadiహరిదాసు(డగుటే యదిNukala China SatyanarayanaAmurtavarshiniNukalachina
Satyanarayana
download
hari kRShNa mElukonu హరి కృష్ణ మేలుకొను PriyaSis
harinAmamu kaDuహరినామము కడు BKP jonpuri Pasupati
hari ninnu pilichIni హరి నిన్ను పిలిచీనిBKPkharaharapriyaBKPdownload
hari nIpratApamuna హరి నీప్రతాపమునPriya Sistersdownload
hari nIvE sarWAtmakuDavuహరి నీవే సర్వాత్మకుడవు
BKP
D.KanakaDurga
 dESi MAnchAla
JagannAdharao
hari rasamA vihAriహరి రసమా విహార MBK Telugu
Bhakthi
hari yavatAramEహరి యవతారమే BKPsaurashtramS.Srinivasaraodownload
hari yavatAra mItaDu హరి యవతార మీతడు ShobharajumALAvigauLaShobharajudownload
hInAdhikamu liMka nEDaహీనాధికము లింక నేడBKPkAnaDaBKPdownload

Leave a comment

Jun. 13th, 2011 04:58 pm annamacharya keerthanalu - Index [I]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' I'
' ఇ
ఈ '
' I'
IDagupeMDliఈడగుపెండ్లి BKP madhyamavati BKP
iddari gUrichitimi ఇద్దరి గూరిచితిమి SP Sailaja & groupdownload
idE SiraSuఇదే శిరశు
BKP
K.Durga
 rAmakriya BKP
 idigAka sauBAgyamఇదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాకBKPdownload
idivO sudduluఇదివో సుద్దులుBalakrishnaprasad mOhana BKP
idivO vunnAramuఇదివో వున్నారముGVN Anil Kumarsudhdha dBKPdownload
idiye nAku matamu ఇదియె నాకు మతముBKPmohanakalyaniBKPmeaning:
sangeetasudha
download
idiyE sAdhanaఇదియే సాధన MS Subbalakshmimeaing :sangitadushadownload
idiyE vEdAMtaఇదియే వేదాంత BKPArabhiBKP(?)download
 ihamEkAni yikaఇహమేకాని యిక Mangalampalli
Balamuralikrishna
Mangalampalli
Balamuralikrishna
download
iMdariki abhayaMbuఇందరికి అభయంబు SRJ Misraharikambhoji Mangalampalli
Balamuralikrishna
iMdirA ramaNudecciఇందిరా రమణుదెచ్చిPriyaSisters Telugu
Bhakthi
iMduku dhruvAdulu ఇందుకు ధ్రువాదులు Dwaram Lakshmibahudaridownload
 iMtakaMTE Ganamika ఇంతకంటే ఘనమికMalladi BrotherssuraTiSripadapinakapanidownload
innALu nEDanuMDenOఇన్నాళు నేడనుండెనోTP ChakrapaniAhiriTP Chakrapanidownload
innicaduvanEla iMtaఇన్నిచదువనేల Nedunuri
Krishnamurthy
 vakuLAbharanam Nedunuri
krishnamurty
 meaning:
sageethasudha
innirAsulayunikiఇన్నిరాసులయునికి SPB Telugu
Bhakthi
 inniTa niMtaTa ఇన్నిట నింతట BKPabhOgiBKP
inniTi mUlambISwaruఇన్నిటి మూలంబీశ్వరుBKPmalahariBKPdownload
ippuDiTu kalagaMTiఇప్పుడిటు కలగంటి BKP bauLi mallik
I pAdamEkadAఈ పాదమేకదా BKP ragamalika BKP
ItaDE haruDu ఈతడే హరుడుBKPbilahariBKP
iravaguvAriki ఇరవగువారికి Malladi BrotherscharukesiNedunuri Krishnamurtydownload
ItaDE yItaDE suMDiఈతడే యీతడే సుండి BKPlataMgiBKPdownload
IItaDE muktidOva ఈతడే ముక్తిదోవ PS Ranganathdownload
 itaDE parabrahma midiye ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియెPS Ranganathdownload
ItaDE raghurAmuDIఈతడే రఘురాముడీBKPnATaBKPdownload
itaDE yataDu kAbOఇతడే యతడు కాబోBKPkhamASBKPdownload
ItaDu tArakabrahmaఈతడు తారకబ్రహ్మBKPhindOLamBKPdownload
ItaDuvO rAmuDuఈతడువో రాముడుBKPrAmakriyaBKPdownload
itanikaMTe ghanulikalEru ఇతనికంటె ఘనులికలేరు
BKP
NC Sridevi (?)
SriragamBKPdownload
itanikaMTE maridaivamuఇతనికంటే మరిదైవముBKPmOhanaBKPdownload
Itani mahimaluఈతని మహిమలు PS RanganathsaraswatiPS Ranganathdownload
Itani mUlamE pOఈతని మూలమే పో Dwaram LakshmikAnaDadownload
itaniprasAdamE ఇతనిప్రసాదమే BKPkAmavardhaniBKPdownload
itaramulanniyu naDaఇతరములన్నియు నడNageswaranayudu(?)
itara dEvatala kidigaladA ఇతర దేవతల కిదిగలదా Malladi BrothersbahudariSripadapinakapani
Itarulaku ninu ఇతరులకు నినుBKPSriragammallik
itarula naDugamu ఇతరుల నడుగము BKPdownload
iTTi muddulADiఇట్టి ముద్దులాడి BKPAnandabhairavi Nedunuri 
Krishnamurty
iTTi saMsArikEdiyuఇట్టి సంసారికేదియు
iTu garuDaniఇటు గరుడని BKP kEdAram  Rallapalli Ananta
krishna sarma
iTuninu teliyagaఇటునిను తెలియగ BKPSriranjaniBKPdownload

Leave a comment

Jun. 12th, 2011 05:03 pm annamacharya keerthanalu - Index [J]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' J'
' జ 
' J'
jagaDapu chanuvulaజగడపు చనువుల BKP hindolavasantam BKP
jaganmOhanAkAra జగన్మోహనాకార BKPmOhanaBKPdownload
 jalajanABa hari jayaజలజనాభ హరి జHyderabad Brothers
jANatanAlADEvElE jaMpu జాణతనాలాడేవేలే జంపు BKPBKPdownload
 javvAdi mettinadi  జవ్వాది మెత్తినదిMangalampalli Balamurali krishnaMangalampalli
 jayajaya nRsiMha జయజయ నృసింహ BKPmOhanaBKPdownload
jaya jaya rAmaజయ జయ రామ
Nedunur Krishnamurty
SPB
 Manirangu Nedunuri-manirangu download
jayalakshmI varalakshmI యలక్ష్మీ వరలక్ష్మీ
BKP
Parupalli Brothers
lalitaBKP
jayamaMgaLamu జయమంగళముBKPmadhyamavatiBKPdownload
jayamu jayamu ikaజయము జయము ఇక BKP saveri  BKP
jayamu manadi vanaజయము మనది వనDwaram Lakshmisunadavinodinidownload
jO achyutAnaMdaజో అచ్యుతానంద
MBK
UnnKrishnan
BKP
VedavathiPrabhakar
Bombay.Sis
MS Subbalakshmi
 nauroju
 kApi
kApi
   BKP-nauroju, kapi-K.Venkatraman
jO jO yani mIru జో జో యని మీరు unknowndownload
jUTudanAla vADavuజూటుఁదనాల వాడవు Anasuya murtyJhanjhutiTP Chakrapanidownload

Leave a comment

Jun. 11th, 2011 05:08 pm annamacharya keerthanalu - Index [K]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' K''క క్ష'' K'
kaDaluDipiకడలుడిసి నీరాడగా BKP misramohana BKP Meaning from the book: God on the hill download
kaDavarAdu hari కడవరాదు హరి BKPmukhAriBKPdownload
kadiri nRsiMhuDuకదిరి నృసింహుడుBKPaTANABKPdownload
 kadisi yAtaDu mammuకదిసి యాతడు మమ్ముRasajhari,Orlando groupkalyaniSrinivasa Bharadwaj Kishore
kaDu chaMchalamulu కడు చంచలములు unknowndownload
kaDupeMta tAguDuchuకడుపెంత తాగుడుచు Mangalampalli BAlamuralirkrishna guMDakriya Mangalampalli
Balamuralikrishna
kaladiMte mATaకలదింతె మాట MS SubbalakshmikAnaDadownload
kaladokkaTE guri కలదొక్కటే గురి Dwaram Lakshmikharaharapriyadownload
kalalOnE yiruvuramu కలలోనే యిరువురముSrirangam Gopalararatnam
kalaSApuramu kADaకలశాపురము కాడBalakrishnaprasad vasanta  BKP download
kalaSApuramukADa gaMdhapuకలశాపురముకాడ గంధపుNAgeswara nayuduAmrutavarshinidownload
kaligenide nAkuకలిగెనిదె నాకుPriya Sisterssindhubhairavivedavyasa anandabhattardownload
kAmadhEnu vidE కామధేను విదే shobharajudownload
kAmayAgamu కామయాగము TP ChakrapaniTP Chakrapanidownload
kaMdarpajanakaకందర్పజనక
VoleTi venkateswarlu
S Janakiraman
 valaji - voleti , janakiraman - mohana voleti - valajidownload 
kannuleduTide ghanaకన్నులెదుటిదె ఘన MS
kaMTimi nEDide garuDA కంటిమి నేడిదె గరుడా
BKP
S Janaki ?
sudhdhadhanyasiBKPdownload
kaMTi naKilAMDaకంటి నఖిలాండBalakrishnaPrasadBrundavani  BKP download
kaMTirA viMTirAకంటిరా వింటిరా Mangalampalli BalamuralikrishnaMangalampalli 
Balamuralikrishna
download
kaMTi SukravAraMకంటి శుక్రవారం BKP Anandabhairavi Nedunuri Krishnamurty
kAnaraTe peMcaraTeకానరటె పెంచరటెP Suseeladownload
karuNAnidhiM gadAdharaM కరుణానిధిం గదాధరంBKPkannadagauLaBKP(?)downlaod
kaTTedura vaikuMThamuకట్టెదుర వైకుంఠము P.SishindOLa vEdavyAsa anandabhattar
kESava dAsinaiti కేశవ దాసినైతి NityasantoshinisindhubhairaviGopalakrishnadownlaod
kEvala kRshNAvatAraకేవల కృష్ణావతార NC SridevibehAgBKPdownload
kolanidOpariki gobbiLLOకొలనిదోపరికి గొబ్బిళ్ళో BKPyadukulakambhoji  Nedunuri Krishnamurty
 kolanilOna munuకొలనిలోన మును
BKP
Nityasantoshini  
khamasNedunuri 
Krishnamurty
download
kolicina vAralaకొలిచిన వారల Balakrishnaprasad kambhOji BKP download
kolichitE rakShiMchEకొలిచితే రక్షించే Shobharaju
koluvuDI Bakti  కొలువుడీ భక్తిBKPkalyaniBKP
 koluvai vunnADu  కొలువై వున్నాడుBKPkalyaniBKPdownload
koMDA chUtamu rArO కొండా చూతము రారో unknownkambhOji
koMDavElanettinaTTi కొండవేలనెత్తినట్టి Ashabhosledownload
kommasiMgAramu కొమ్మసింగారము BKPmisramohanaBKPdownload
komma dana mutyAlakoMgu కొమ్మ దన ముత్యాలకొంగు
Mangalampalli BAlamuralikrishna
Prince Rama Varma
Mangalampalli
Balamuralikrishna
kommalAlA eMtavADe కొమ్మలాలా ఎంతవాడె BKPbilahariBKP
konarO konarO mIruకొనరో కొనరో మీరు voleti ? pasupati ? mohanadownload
konDalalO nelakonnaకొండలలో నెలకొన్న SRhindOLa  MS.Balasubrahmanya
Sarma
 download
kOrika dIruTa yennaDuకోరిక దీరుట యెన్నడుvedavati prabhakardownload
kOrikalu konasaage కోరికలు కొనసాగె BKPlalitaBKPdownload
kOrudu nAmadi కోరుదు నామది Nedunuri KrishnamurtymalahariNedunur 
Krishnamurty
kotta peMDli kUturu కొత్త పెండ్లి కూతురుunknown
kshIrAbdhikanyakakuక్షీరాబ్ధికన్యకకు
MS Subbalakshmi
BKP
 MS-kurunji, BKP-madhyamavati kurunji-nedunuri(?), madhyamavati-BKP DL1  DL2
kulukaga naDavarOకులుకగ నడవరో
SR
BKP
 aTaNa Nedunuri Krishnamurty DL1 DL2

Leave a comment

Jun. 10th, 2011 05:10 pm annamacharya keerthanalu - Index [L]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
' L'' ల '' L'
lakshmI kaLyANamuలక్ష్మీ కళ్యాణముvedavyasa anandabhattardownload
lAlanuchunUchEruలాలనుచునూచేరు
Vedavati Prabhakar
Karthik
Asha Bhonsle
Unknown
Madhyamavati, khanda
  Satyadev
Nageswara Naidu
 :meaining in telugu:
lAli SrI kRShNayyaలాలి శ్రీ కృష్ణయ్య VPr
lalitalAvaNya లలితలావణ్య TP Chakrapani TP Chakrapanidownload
leMDO leMDOలెండో లెండోమాటలించరో
Shobharaju
BKP
 DL1  DL2

Leave a comment

Jun. 9th, 2011 01:17 pm annamacharya keerthanalu - Index [M]
Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
'M'‘మ ‘PlayAll-M'M''M''M''M'
madamatsaramu మదమత్సరము unknowndownload
mAdhava bhUdhavaమాధవ భూధవBKPabhogiBKPdownload
mAdhavA kESavAమాధవా కేశవాBKP kapi BKP download
mAdhavunaku maMgaLaMమాధవునకు మంగళం |Nedunuri KrishnamurtyNedunuri
Krishnamurty
download
mahinudyOgi kAvaleమహినుద్యోగి కావలెShobharaju download
malasI jUDarO  మలసీ జూడరో SP Balasubrahmanyamdownload
manasija guruDitaDOమనసిజ గురుడితడMalladi Bros ritigoula Nedunuri
Krishnamurty
 download
maMchi muhUrtamunaమంచి ముహూర్తమునChakrapani sama TP ChakrapaniDL1   DL2
maMdaradhara madhusUdanaమందరధర 
మధుసూదన 
Pasupatidownload
maMgaLamammakun మంగళమమ్మకున్ 
BKP
P Suseela
DL1  DL2
maMgaLamu gOviMdunakuమంగళము గోవిందునకు 
BKP
Tulasi Ranganath
Anandabhairavi-BKP , NedunuriKrishnamurty - ?Anandabhairavi-BKP , NedunuriKrishnamurty - ?DL1  DL2
maMgAMbudhi hanumaMtaమంగాంబుధి హనుమంత Balakrishnaprasad dharmavati BKP download
maMtanAna nADErammaమంతనాన నాడేరమ్మ TP ChakrapaniJhanjhutiTP Chakrapanidownload
manasija samudraమనసిజ సముద్ర BKPSankarabharanamBKPdownload
manujuDai puTTiమనుజుడై పుట్టిMS.Subbalakshmi abhogi meaning-english download
mApulE maraNamuluమాపులే మరణములు Vedavati Prabhakar
machcha kurma varAhaమచ్చ కూర్మ వరాహPriyaSisters hindolam PS Ranganath download
marachitimaMTE marilEduమఱచితిమంటే మరిలేదుBKPbhupalamBKPdownload
marali marali jaya మరలి మరలి జయMS Subbalakshmiragamalikadownload
marda marda mamaమర్ద మర్ద మమ
బంధాని
Balakrishnaprasad nATa BKP download
marigi vIrepO  మరిగి వీరెపో PriyaSistersdownload
mariyu mariyu palumAruమరియు మరియు పలుమారుPS RanganathsaramatiPS Ranganathdownload
Matanga parvatamaadaమతంగ పర్వతామాడShobharajukAnaDa
mataMga parvatamuమతంగ పర్వతముPriyaSistersdownload
mAyalEla sEsEvuమాయలేల సేసేవు Chakrapani
mAyA mOhamuమాయా మోహము Mangalampalli BalamuralikrishnaMangalampalli
Balamuralikrishna
download
meccenoka rAgaMbu మెచ్చెనొక రాగంబుRasajhari, OrlandoSrinivasa Bharadwaj Kishorevivaranadownload
mEdini jIvulagAvaమేదిని జీవులగావYesDas download
maelukonavae మేలుకొనవే 
PriaySisters Audio
PriyaSisters Video
download
mElukO SRMgArarAyaమేలుకో శృంగారరాయBalakrishnaprasad malayamarutam BKP download
mElu mElu yI meluta మేలు మేలు యీ మెలుతBKPdownload
merugu vaMTidiమెరుగు వంటిదిBalakrishnaprasad khamas BKP download
mETi nEruparulAlaమేటి నేరుపరులాలBKPsudhdha
dhanyasi
BKPdownload
mIku mIku namarunuమీకు మీకు నమరును
BKP
S Janaki
DL1  DL2 DL3
miMchi dEvAMganaliTTe మించి దేవాంగనలిట్టెBKPrAmakriyaBKPdownload
minnaka vEsAlumAniమిన్నక వేసాలుమానిBalakrishnaprasad kiravaniBKP download
 mOhamu viDucuTE మోహము విడుచుటేNedunuri KrishnamurtymalayamarutamNedunuri
Krishnamurty
download
mokkETigOpAMganalaమొక్కేటిగోపాంగనలMangalampalli Balamuralikrishna Mangalampalli
Balamuralikrishna
mottakurE ammlAlaమొత్తకురే అమంలాలVedavati
Prabhakar
 meaing-telugu DL1 DL2 
mOvula chigurulaమోవుల చిగురుల unknownvarALidownload
MuddugArE YaSodaముద్దుగారే యశోద
MS  Subbalakshmi
Nedunuri Krishnamurty
BKP
PriyaSisters
 kurunji Nedunuri
Krishnamurty
 DL1  DL2
muddulu mOmunaముద్దులు మోమునBKPhindolamBKPdownload
mUla mUla nammuDuమూల మూల నమ్ముడుBKPSriragamBKPdownload
munulatapamu nadeమునులతపము నదెBKPhindolamBKPdownload
mUsina mutyAlakEమూసిన ముత్యాలకేBalakrishnaprasad mohana BKP download

Leave a comment

Jun. 8th, 2011 03:07 pm annamacharya keerthanalu - Index [N]
namO nArAyaNa nAvinnapamidivO

'N'‘న‘PlayAll-N'N''N''N''N'
nagadhara naMdagOpa నగధర నందగోప
Parupalli Brothers
SP Sailaja
kuntalavarali
yamuna kalyani ?
?
PS Ranganth
DL1  DL2
nagavulu nijamaniనగవులు నిజమనిPriyaSisters
nAkunAkE siggayyIniనాకునాకే సిగ్గయ్యీని Dwaram Lakshmibilaharidownload
nAlaM vA tavaనాలం వా తవSriRangam
Gopalaratnam
Nallani Meni Nagavuనల్లని మేని నగవుSriRangam
Gopalaratnam
naMdakadhara naMdagOpanaMdanaనందకధర నందగోపనందనBKPdownload
naMdanaMdana vENuనందనందనా వేణుBalakrishnaprasad
nammitijummI నమ్మితిజుమ్మీ Dwaram Lakshmimohanadownload
namO namO daSarathanaMdana నమో నమో దశరథనందన Vanijayaramdownload
namO namO jagadEkanAtha నమో నమో జగదేకనాథ NC Sridevi (?)sAramatiBKPdownload
namO namO lakShmInarasiMhaనమో నమో లక్ష్మీనరసింహBalakrishnaprasad
namOnamO raghukulaనమోనమో రఘుకులMambalamSisters
namO nArAyaNa nAvinnapamidivO
నమో నారాయణ
నావిన్నపమిదివో
Srirangam Gopalaratnamdownload
namO nArAyaNAya
namO
నమో నారాయణాయ నమోBalakrishnaprasad
namO nArAyaNAya namaH నమో నారాయణాయ నమఃBKPSriragamBKPdownload
nAnAdikkula narulellAనానాదిక్కుల నరులెల్లా
BKP
Janakiraman
unknown
ahiri , brundavani
(janakiraman)
download
nAnATi batukuనానాటి బతుకుMS.Subbalakshmi
nannu ninnu neMchukOvOనన్ను నిన్ను నెంచుకోవో PS RanganathSahanaPS Ranganathdownload
narasiMha rAmakRshNaనరసింహ రామకృష్ణ BKPaThaNABKPdownload
nArAyaNA nInAmamEనారాయణా నీనామమేKondaviti
Jyotirmayi
nArAyaNA ninu నారాయణా నిను BKPjayantasriBKPdownload
nArAyANAcyutanamtaనారాయాణాచ్యుతానంత unknownmAlavigauLaNedunuri Krishnamurtydownoad
nArAyaNatEnamOnamOనారాయణతేనమోనమోShobharaju
nArAyaNAya namO namO నారాయణాయ నమో నమో
MalladiBrothers
BKP
janjhuti-pinakapani, misradesh-BKPjanjhuti-pinakapani, misradesh-BKPdownload
nArAyaNuDItaDu narulAlaనారాయణుడీతడునరులాలBalakrishnaprasad mohana BKP download
 naTanala Bramayaku నటనల భ్రమయకు
MS Subbalakshmi
Ashabhosle
meanin in englishDL1  DL2
nATikinADE nAchaduvuనాటికి నాడే నాచదువుG.NageswaraNayuduvalaji G.Nageswara
nayudu
navarasamuladIనవరసములదీ నళినాక్షShobharaju
nEDe nAgavelli nEDEనేడె నాగవెల్లి నేడేBKPbhairavidownload
nElaminnu okkaTainaనేలమిన్ను ఒక్కటైనBalakrishnaprasad
nelamUDu SOBanAlu నెలమూడు శోభనాలుP Suseeladownload
nelata sobaguliviనెలత సొబగులివిBKPranjaniBKP
nEneMduvOye నేనెందువోయె unknowndownload
nigama nigamAMtaనిగమ నిగమాంతMovie
nIkathAmRtamu నీకథామృతము BKPbEgaDadownload
nI nAmamE mAkuనీ నామమే మాకుBalakrishnaprasad
nimushameDategakaనిముషమెడతెగక హరి Balakrishnaprasad
ninnu gUDina vibhuniనిన్ను గూడిన విభుని BKPchandrajyotidownload
nityAnaMda dharaNIdhara నిత్యానంద ధరణీధరBKPSudhdhadhanyasiBKP
nityapUjalivivOనిత్యపూజలివివోMangalampalli Balamurali Krishna
nityasukhAnaMda mideనిత్యసుఖానంద మిదెDwaram LakshmiArabhidownload
nIvaMTi daivAlu vErIనీవంటి దైవాలుBKPBKPdownload
nIvanaga nokachOTaనీవనగ నొకచోట BKPkalyaniBKPdownload
nIvEkAniMka nEnanya నీవేకానింక నేనన్య unknonwndownload
nIvE mAkudikuనీవే మాకుదికుBKPdhEnukaBKPdownload
nIvEmi sEtuvayya nIvuనీవేమి సేతువయ్య నీవు Pasupatidownload
nIvunna chOTanEనీవున్న చోటనే Dwaram Lakshmimohana
kalyani
download

Leave a comment

Jun. 7th, 2011 03:24 pm annamacharya keerthanalu - Index [O]
'O'‘ఒ‘PlayAll-O'O''O''O''O'
okaparikokapariఒకపరికొకపరి
Balakrishnaprasad
SP.Sailaja
okkaDE EkAMgaఒక్కడే ఏకాంగBalakrishnaprasad
O pavanAtmajaఓ పవనాత్మజBalakrishnaprasad
OyammA iMtayElaఓయమ్మా ఇంతయేలSriRangam
Gopalaratnam

Leave a comment

Jun. 6th, 2011 03:27 pm annamacharya keerthanalu - Index [P]

'P'‘ ప ఫ ‘PlayAll-P'P''P''P''P'
PAlanEtrAnala prabalaఫాలనేత్రానల ప్రబలBalakrishnaprasad
paluku tEnelaపలుకు తేనెల
Balakrishnaprasad
SP.Sailaja
palumaru uTlaపలుమరు ఉట్ల్లUnknown
paluvicAramulElaపలువిచారములేలHyderabadBrothers
pApapuNyamulaపాపపుణ్యముల
BombaySisters
Unknown
parama yOgISvarulaపరమ యోగీశ్వరులBalakrishnaprasad
paramAtmuDaina hariపరమాత్ముడైన హరి
Balakrishnaprasad
SP.Sailaja
pasiDi akshmiMtalivEపసిడి అక్ష్మింతలివేUnknown
periginADu cUDarOపెరిగినాడు చూడరోBalakrishnaprasad
pEraMTAMDlu pADarEపేరంటాండ్లు పాడరేSriValli,Srividya
piDikiTa talaMbrAlaపిడికిట తలంబ్రాలBKP
pillangrOvi paTTamaMTUపిల్ల(గ్రోవి పట్టమంటూUnknown
poDagaMTimayyAపొడగంటిమయ్యాKondaviTi
Jyotirmayi
purushOttamuDavIvuపురుషోత్తముడవీవుNedunuri Krishnamurthy
puTTubhOgulamumEmuపుట్టుభోగులముమేముSP.Bala
subrahmanyam

Leave a comment

Jun. 5th, 2011 03:29 pm annamacharya keerthanalu - Index [R]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks -SingerRagamComposerMeaningEmbedded
Player
'R'‘ ర‘PlayAll-R'R''R''R''R'
rAmachaMdruDitaDuరామచంద్రుడితడుP.Susheela
rAma daSaratharAmaరామ దశరథరామBalakrishnaprasad
rAmA dayAparasImAరామా దయాపరసీమాP.Susheela
rAmuDu
lOkAbhirAmuDu
రాముడులోకాభిరాముడుSP.Balasubrah
manyam
rAmuDu rAghavuDuరాముడు రాఘవుడుBalakrsihnaprasad
,SP.Sailaja
rArA chinnannAరారా చిన్నన్నాMS.Subbalakshmi
raavae kODala raTTaDi kODala రావే కోడల రట్టడి కోడల Unknown

Leave a comment

Jun. 4th, 2011 03:33 pm annamacharya keerthanalu - Index [S]


Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks -SingerRagamComposerMeaningEmbedded Player
'S'‘శ ష స’PlayAll-S'S''S''S''S'
sakalaM hE saKiసకలం హే సఖిSrirangam
Gopalaratnam
saMdekADa puTTinaTTiసందెకాడ పుట్టినట్టిPurnaChandra
SaraNuSaraNusurEMdra శరణుశరణుసురేంద్రD.KanakaDurga                           
sArenElE jagaDamu  సారెనేలే జగడము unknown
satulAla chUDarEసతులాల చూడరేBalakrishnaprasad
shODasa kaLAnidhikiషోడస కళానిధికిBalakrishnaprasad
siggari peMDlikUturaసిగ్గరి పెండ్లికూతురChakrapaniSriRagam
siMgAramUritiviసింగారమూరితివిBalakrishnaprasad
siruta navvula vADuసిరుత నవ్వుల వాడు
Shobharaju
Balakrishnaprasad
SrImannArAyaNaశ్రీమన్నారాయణMS.Subbalakshmi    

Leave a comment

Jun. 3rd, 2011 03:40 pm annamacharya keerthanalu - Index [T]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
'T'‘ త ట ‘PlayAll-T'T''T''T''T'
tandanAnAahi-
brahmamokkaTe
తందనానాఅహి-
బ్రహ్మమొక్కట
Shobharaju
tattADi guDi dhiMdhiMతత్తాడి గుడి ధింధిం Balakrishnaprasad
telisinavAriki dEvuDitaDuతెలిసినవారికి దేవుడితడుPriyaSisters
telisitE mOkshamuతెలిసితే మోక్షముMalladiBrotheEdit Journal Entriesrs
teliya cIkaTikiతెలియ చీకటికిBalakrishnaprasad
teppagA maRRAkuతెప్పగా మఱ్ఱాకుBalakrishnaprasad
tirotiro javarAlaతిరొతిరొ జవరాలBalakrishnaprasad
tirumalagirirAyaతిరుమలగిరిరాయBalakrishnaprasad
tiruvIdhulamerasIతిరువీధులమెరసీBalakrishnaprasad
tvamEva SaraNaMత్వమేవ శరణం Balakrishnaprasad

Leave a comment

Jun. 2nd, 2011 03:42 pm annamacharya keerthanalu - Index [U]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
          -
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
'U'‘ ఉ ‘PlayAll-U'U''U''U''U'
ugguveTTarE Oyammaఉగ్గువెట్టరే ఓయమ్మUnknown(A)
Unknown(V)
uppavaDamuఉప్పవడము
Balakrisnaprasad
Kaushik(V)
uyyAlAbAlunUchedaruఉయ్యాలాబాలునూచెదరుVedavatiPrabhakar

Leave a comment

Jun. 1st, 2011 03:44 pm annamacharya keerthanalu - Index [V]

Lyrics - EnglishLyrics - TeluguAudioLinks
-
Singer
RagamComposerMeaningEmbedded
Player
'V'‘ వ ‘PlayAll-V'V''V''V''V'
vADalavADalaVeMTaవాడలవాడలవెంట
YesDas
Shobharaju
vaMdE vAsudEvaMవందే వాసుదేవం
MambalamSisters
BombaySisters
MS.Subbalakshmi
vEDukuMdAmAవేడుకుందామా
Shobharaju
Balakrishnaprasad
Kondaviti
Jyotirmay
veTTi valapu callakuవెట్టి వలపు చల్లకుBalakrishnaprasad
vinarO bhAgyamuవినరో భాగ్యముBalakrishnaprasad
vinnapAlu vinavaleవిన్నపాలు వినవలెBalakrishnaprasad
viSwaprakASunakuవిశ్వప్రకాశునకుBalakrishnaprasad

Leave a comment

Back a Page